Schoenstatt on the Lake
27762 County Road 27
Sleepy Eye Minnesota 56085-9801
United States